Období 1968 - 1988

Pražská teplárenská a.s. vznikla 1. května 1992. Svými aktivitami však historicky navazuje na éru Elektrických podniků královského hlavního města Prahy (založeny v roce 1897).

V letech 1973 až 1979 byl uváděn do provozu centrální zdroj Třeboradice I + II a v roce 1986 Třeboradice III. Centrální zdroj Malešice I, II a III rovněž ve třech etapách – v letech 1962 až 1986, centrální zdroj Michle ve dvou etapách 1964 – 1981.

V roce 1988 byla v Praze celková délka primárních sítí 890 km a 350 km sekundárních tepelných sítí. V letech 1986 – 1992 probíhala výstavba nové spalovny v Malešicích.  Teplárna Malešice II, uvedená do provozu v roce 1972, byla posledním velkým zdrojem na tuhé palivo v Praze. Další akce zabezpečující CZT v hlavním městě již byly zaměřeny na ekologicky čistší paliva - těžký topný olej, lehký topný olej a v posledním období výhradně na zemní plyn. Velké sídlištní celky budované od roku 1974 – Jižní Město I a další byly zásobovány teplem prostřednictvím blokových plynových kotelen středního výkonu.

   

V sedmdesátých letech vznikla myšlenka zásobovat Prahu teplem z vhodného zdroje v blízkosti hlavního města, kdy by byly využity přednosti společné výroby tepla a elektřiny - tzv. kogenerace. Nejvhodnějším zdrojem pro realizaci projektu po jeho ekonomickém vyhodnocení byla 40 km vzdálená Elektrárna Mělník.

Významné milníky této doby
1973 Uvedení do provozu Výtopny Třeboradice
1973 až 1988 Výstavba sídlištních výtopen a plynových blokových kotelen
1979 Zahájení výstavby Teplárny Holešovice III
1982 až 1983 Uvedení kotlů K15 a K16 do provozu (Teplárna Holešovice III)
1986 Dokončení výstavby AB Holešovice (administrativní budova) v rámci Teplárny Holešovice III
1987 Záhájení výstavby ZTMP (Zásobování teplem Mělník–Praha)
1988 Dokončení realizace obsahu Rámcové dohody. Sloučením Elektráren Holešovice a Pražských tepláren byl vytvořen na území hlavního města Prahy jeden teplárenský podnik v rámci ČEZ pod názvem ČEZ - Teplárenské závody, Praha.

Fotogalerie

Třeboradice - potrubí
Třeboradice - výstavba
Třeboradice - výstavba
Výtopna Třeboradice
Výstavba Teplárny Holešovice III
Teplárna Michle
Teplárna Michle
Administrativní budova PT v Holešovicích
Areál elektrárny Holešovice
Administrativní budova PT v Holešovicích
Administrativní budova PT v Holešovicích
Teplárna Holešovice III

Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik