Dopravní podnik hl. m. Prahy po deseti letech opět vytápěn dálkově

9. 12. 2022

Pražská teplárenská ze skupiny Veolia opět připojila Dopravní podnik hl. m. Prahy. Tato městská společnost přehodnotila svoji energetickou situaci a vrátila se k dálkovému vytápění svých objektů.

Depo Kačerov, Ústřední dílny Hostivař a Depo Hostivař jsou opět připojeny na teplárenské tepny od Pražské teplárenské. Na teplárenskou síť již připojené bývaly, avšak v roce 2012 se od sítě dálkového tepla odpojily a teplo vyráběly výhradně prostřednictvím vlastních plynových kotelen. Nyní dochází k jejich opětovnému připojení do teplárenské sítě.

„Jsme rádi, že Dopravní podnik hl. m. Prahy vnímá v současné situaci naše dálkové teplo nejen jako komfortní, ale hlavně dlouhodobě stabilní a ekonomické,“ říká Martin Brůha, ředitel Veolia Energie region Čechy a Pražské teplárenské.

Tepelné přípojky a předávací stanice jsou v majetku dopravního podniku. Předmětem investičního projektu v hodnotě 3,3 mil korun bylo jejich propojení se sítí Pražské teplárenské. Ročně jde o kontrakt v objemu 35 640 GJ pro Depo Kačerov, 20 600 GJ pro Depo Hostivař a 40 000 GJ pro Ústřední dílny Hostivař.

Aktuální dramatické dění kolem energií a surovin dopadá na jejich odběratele i dodavatele. Do popředí se dostává bezpečnost a soběstačnost. Systém dálkového vytápění je stabilní a do velké míry i nezávislý na dodávkách zemního plynu z Ruska. Jeho výhodou je totiž flexibilita paliv, kdy může fungovat v rozmanitém energetickém mixu.

„Teplo vyrábíme kogenerací při výrobě elektřiny, z komunálního odpadu, plynu a do budoucna chceme využívat i odpadní teplo z čistíren odpadních vod. Systém dálkového vytápění navíc umožňuje vyrábět teplo centrálně ve vzdálených ekologizovaných zdrojích, a snižovat tak emisní zátěž ve městech,“ dodává Martin Brůha.

Dodávky tepla od Pražské teplárenské pro Dopravní podnik hl. m. Prahy již byly zahájeny. V současné době probíhají jednání i s dalšími bývalými klienty napříč celou republikou. Jedním z prvních, kteří již oznámili svůj návrat k dálkovému teplu od společnosti Veolia, je také Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné.