Nový ceník na rok 2021

10. 12. 2020

Pražská teplárenská upravuje s účinností od 1.1.2021 ceny tepla.

Jednotlivé ceny pro rok 2021 zohledňují změny ve stálých nákladech, které souvisejí s existencí potřebné výrobní kapacity a rozvodných sítí, a změny v proměnných nákladech, jež jsou odvislé od množství vyrobené a dopravené tepelné energie.

Ceníky naleznete zde