Pořídili jsme speciální světlo na Oddělení dětské chirurgie a traumatologie na Bulovce

22. 9. 2022

Naše společnost poskytla Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice Bulovka darem stojanovou verzi malého operačního svítidla LUVIS S 300.

Svítidlo umožňuje nastavovat různé úrovně intenzity osvětlení a velikosti osvětleného pole. Používá se pro osvětlení operačního pole nebo pacienta při chirurgických výkonech, diagnostice a terapii, jako jsou revize ran, extrakce cizích těles, excize malých kožních útvarů, ošetření veškerých druhů drobných poranění nebo šití ran a měkkých tkání. Svítidlo je používáno na denní bázi a jako zdravotnický přístroj splňuje veškerá bezpečnostní nařízení.

"Díky tomuto přístroji se zlepšil komfort lékařů při ošetření pacientů, a tím i kvalita naší poskytované péče. Za poskytnutý dar jsme velmi rádi a společnosti Veolia tímto děkujeme i za naše malé pacienty,"  říká primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie FNB, MUDr. Jan Škvařil, Ph.D.