Příspěvek na teplo - Zrušení platnosti nařízení vlády č. 263/2022 Sb.

7. 10. 2022

Vláda ČR na svém jednání dne 5. října 2022 zrušila platnost nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, tj. druhou etapu „úsporného tarifu“ s předpokladem zohlednění na období roku 2023.

Z uvedeného důvodu je ukončen příjem formulářů s žádostí o příspěvek na teplo.

Usnesení vlády ČR č. 843 ze dne 5.10.2022:

https://www.vecr.cz/media/aktuality/zruseni-prispevku-na-teplo/