Topná sezóna je u konce

Na základě aktuálních venkovních průměrných teplot, počínaje dnešním dnem 22. května, přerušujeme v souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb. dodávky tepla pro vytápění a až do začátku nové topné sezóny nepředpokládáme jejich obnovení. Vývoj počasí budeme i nadále sledovat.

Pravidla pro vytápění se řídí vyhláškou č. 194/2007 Sb. Otopné období je zde definováno v ustanovení §2, odst. 1 od 1. září do 31. května následujícího roku. Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den.