Zachránili jsme platany

1. 10. 2019

Velký dík patří kolegům, kteří prováděli opravu horkovodu na naší síti v ulici Šrobárova u Fakultní nemocnice na Vinohradech. V cestě jim stály krásné vzrostlé platany, které byly vysazeny v těsné blízkosti ochranného pásma a prorůstaly až do něj. Díky jejich šikovnosti se podařilo potrubí vyměnit a přitom stromy ochránit.

Vzrostlé platany prorůstaly ochranným pásmem a vzhledem k rozsahu prací, které bylo nutné provést, by bývalo bylo nejsnadnější je pokácet - ale škoda každého stromu a zeleně, která v Praze valem mizí. Tým kolem Technického ředitele dceřiné společnosti PT a.s., Termonty Praha, Michala Jirmana se rozhodl jít obtížnější cestou a výkopové práce i samotnou opravu a výměnu U-profilů v celé délce potrubí provést tak, aby stromy mohly zůstat.

„Stálo nás to více námahy, museli jsme ve spolupráci s odborníky na ochranu zeleně postupovat velmi opatrně, abychom nepoškodili kořenový systém, každý strom musel být obalen a zabezpečen tak, abychom ho chránili před těžkou technikou a jeho odhalené části zůstaly ve vlhku a nezasychaly,“ říká Michal Jirman a dodává „ale stálo to za to, práce jsou dokončeny, výkopy zasypány a krásné platany dělají radost nám, ale dále především obyvatelům ulice i pacientům přilehlé nemocnice.“