Obchodní podmínky

V souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nový občanský zákoník“) bylo zapotřebí upravit naše OPDT ve vztahu ke Smlouvám o dodávce tepelné energie (dále jen „SODTE“) uzavřených do 31.12.2013 dle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník), jakož i ke Smlouvám o dodávce tepelné energie, které budou uzavřené dle Nového občanského zákoníku od 1.1.2014.

S ohledem na tuto skutečnosti dochází k tomu, že od 1.1.2014 budou vedle sebe existovat SODTE a OPDT dle obchodního zákoníku (protože ze zákona nedochází k podřízení stávajících SODTE a OPDT Novému občanskému zákoníku, ale řídí se nadále původními předpisy) a současně budou od 1.1.2014 uzavírány nové SODTE, které se musí uzavřít dle Nového občanského zákoníku, a proto jsou uveřejněny i OPDT upravené v souladu s tímto zákonem, které se vztahují pouze k SODTE, které jsou uzavřeny podle Nového občanského zákoníku.

Obě verze OPDT jsou věcně shodné, oboje platí zároveň, ale vždy pouze ve vztahu k SODTE uzavřené ve stejném právním režimu, tzn. pro SODTE uzavřené podle obchodního nebo Nového občanského zákoníku.

Odběratelé, jež jsou spotřebiteli ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mají v souladu s ustanoveními uvedeného zákona možnost využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, tzv. systém ADR (Alternative Dispute Resolution) a obrátit se na příslušný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V oblasti teplárenství je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele k řešení spotřebitelských sporů  příslušný Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené EZ. Internetová adresa tohoto orgánu je: http://www.eru.cz/cs/.

Obchodní podmínky dodávek tepelné energie Pražské teplárenské a.s.

Název souboru Typ (velikost)
Obchodní podmínky účinné od 30.6.2017 (dle občanského zákoníku) PDF (262,68 kB)Stáhnout
Obchodní podmínky účinné od 30.6.2017 (dle obchodního zákoníku) PDF (262,79 kB)Stáhnout
Obchodní podmínky účinné od 1.7.2018 (dle občanského zákoníku) PDF (438,57 kB)Stáhnout
Obchodní podmínky účinné od 1.7.2018 (dle obchodního zákoníku) PDF (443,87 kB)Stáhnout

Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik