Centrální zásobování teplem: Řešení, které má zelenou

27. 2. 2019 – Věděli jste, že největším znečišťovatelem ovzduší ve velkých městech je automobilová doprava? Další v pořadí jsou malá lokální topeniště, která nemají odlučovače ani nízkoemisní hořáky.

Centrální zásobování teplem je ve srovnání s lokálními kotelnami nepoměrně ekologičtější. Například díky soustavě, kterou v hlavním městě provozuje Pražská teplárenská, se podařilo výrazně snížit počet malých lokálních kotelen, jež emisemi z nízkých komínů zamořovaly své okolí. V případě této soustavy se hlavní zdroj tepelné energie v metropoli vůbec nenachází – teplo sem putuje z odsířené elektrárny Mělník. Více informací o našem bezpečném a čistém teple najdete tady.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik