Dceřiná společnost PT Koncept, a.s. je tu od 1. února 2018 pro Vás.

1. 3. 2018 – PT Koncept, a.s. dceřiná společnost Pražské teplárenské a.s. nabízí zákazníkům dodávku tepelné energie chladu a energetických služeb mimo stávající síť z centrálního zdroje tepla (CZT) z tzv. Pražské teplárenské soustavy. Svojí nabídkou doplňuje a současně rozšiřuje stávající služby Pražské teplárenské a.s.

Společnost PT Koncept, a.s. vznikla jako nástupnická společnost Pražské teplárenské Trading, a.s. a je dceřinou společností Pražské teplárenské a.s., čímž je také nedílnou součástí skupiny EP Infrastructure.

Pražská teplárenská vznikem společnosti PT Koncept reaguje na potřeby trhu v oblastech mimo její stávající centrální zásobování teplem. Základní myšlenkou je tedy rozšíření produktové nabídky Pražské teplárenské tam, kde není možná dodávka tepelné energie způsobem centrálních dodávek a výroby. Samotný název společnosti byl volen tak, aby bylo zřejmé, že nabízená řešení mají poskytnout ucelená a koncepční řešení dodávek tepelné energie, chladu a energetických služeb novým zákazníkům.

PT Koncept, a.s. stávající služby společnosti Pražské Teplárenské, a, s. rozšiřuje o:

 

  • dodávku tepelné energie z plynových kotelen, tepelných čerpadel a dalších zdrojů
  • dodávku chlazení pomocí kompresorových a absorpčních chladicích jednotek a dalších zdrojů
  • dodávku energetických služeb, energetický management

PT Koncept tedy přináší svým zákazníkům při využití nejmodernější techniky úsporné, ekologické a moderní řešení dodávky tepelné energie včetně dalších rozšiřujících energetických služeb.

Veškeré další informace o šíři nabídky a službách včetně všech potřebných kontaktů naleznete na webových stránkách www.ptkoncept.cz.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik