Holešovický nízkoemisní zdroj získal nominaci na projekt roku

20. 4. 2018 – Teplárenské sdružení České republiky ocení již pošestnácté Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem. Do užší nominace bylo v pěti kategoriích vybráno šestnáct projektů. Mezi nimi je i nový nízkoemisní plynový horkovodní zdroj Pražské teplárenské a.s.

V kategorii Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší byly vybrány projekty, které výrazně snížily emise SO2, NOx a prachu různými ekologickými opatřeními, změnou paliva nebo další modernizací zdroje. Nominaci získal také nový nízkoemisní plynový horkovodní zdroj společnosti Pražská teplárenská, vystavěný v areálu teplárny Holešovice. Jeho účelem je zajišťovat špičkový a záložní výkon pro horkovodní soustavu Praha-Holešovice i reverzní dodávku do propojené Pražské teplárenské soustavy a podílet se na pokrytí systémové špičky. „Snižování emisí škodlivých látek patří nejen k současným globálním trendům, ale i k dlouhodobým prioritám Pražské teplárenské. To, že je náš projekt v nejužším okruhu nominovaných, potvrzuje, že naše technologie splňují nejpřísnější ekologická kritéria,“ vysvětluje obchodní ředitel Ing. Tomáš Sluka, Ph.D.

Vítězné teplárenské Projekty roku 2017 v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeny na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky dne 24. dubna v Hradci Králové.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik