Informace k nálezu hygienické stanice v objektu Feřtekova 544/13

18. 12. 2017 – Dle informací hygienické stanice bylo na základě odběru ze dne 4.12.2017 na odběrném místě v ulici Feřtekova 544/13 zjištěno nadlimitní množství bakterie legionella v jednom z bytů.

Rozbory teplé vody neprokázaly nadlimitní přítomnost bakterie na výstupu z předávací stanice Pražské teplárenské do zásobovaného okruhu. Jedná se tedy opět o zanedbání vnitřních rozvodů teplé vody resp. výtokového zařízení v bytě, za které je zodpovědný majitel či správce objektu. Pražská teplárenská je připravena správci objektu/majiteli pomoci s eliminací nálezu bakterie.

Více informací naleznete na stránkách Hygienické stanice Hlavního města Prahy: zde.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik