Pražská teplárenská ukončuje provoz parního zdroje v Holešovicích. Razantně tak snižuje množství emisí

22. 10. 2018 – Pražská teplárenská ukončuje v průběhu září 2018 provoz starého parního zdroje dálkového tepla v Holešovicích. V létě totiž byla dokončena poslední výměna parovodního potrubí za horkovodní a starý zdroj tepla, vyrábějící horkou páru, jejž v Holešovicích symbolizuje 100 metrů vysoký komín, už není potřeba. „Dokončili jsme jeden z nejvýznamnějších rozvojových projektů posledních let. Hlavním přínosem pro Pražany bude mnohem efektivnější přenos tepla a nižší emise,“ říká k ukončení provozu zdroje obchodní ředitel Pražské teplárenské Ing. Tomáš Sluka, Ph.D.

Původní parní tepelný zdroj s označením THOL3 sloužil Pražanům od poloviny sedmdesátých let. Byl tvořen 4 plynovými kotli o celkovém tepelném příkonu 225 MW a s roční výrobou tepla o objemu 500 000 GJ. V minulosti zásoboval oblasti dolních Holešovic, Bubenče a Letné.  Starý zdroj tepla byl teď definitivně nahrazen novým špičkovým horkovodním zdrojem THOL4 s celkovou investicí téměř 140 milionů korun. Jde vlastně o novou plynovou kotelnu pro horkovodní systém. THOL4 se skládá ze 2 kotlů a jeho výkon je kolem 48 MW. „To zásadní, co každý Pražan ocení, je skutečnost, že dojde k dalšímu poklesu exhalací a již velmi nízký podíl zdrojů PT na celkových koncentracích emisí v ovzduší v hl. m. Praze se ještě sníží,“ konstatuje obchodní ředitel Pražské teplárenské Tomáš Sluka s tím, že rozdíl v produkci CO2 mezi starým a novým zdrojem je 82 %.

THOL4, který splňuje i budoucí zpřísněné emisní normy a limity, poslouží k pokrytí zimní výkonové špičky nebo jako záloha pro případ selhání centrálního systému. Jinak bude vypnutý a teplo pro Holešovice bude proudit z centrálního zdroje v Mělníku. Předpokládaná roční výroba tepla v THOL4 je 99 900 GJ. Součástí nové kotelny jsou i dvě čerpací stanice. První s označením C26 bude zajišťovat v zimním a přechodovém období redistribuci tepla do horní oblasti Holešovic. Druhá čerpací stanice je určena pro dolní oblast Holešovic a Vysočan a bude zapojena pouze v případě výjimečného stavu nebo výpadku.

S ukončením provozu THOL3 a vybudováním nového horkovodního zdroje souvisí výměna parovodního potrubí za nové horkovodní, která v oblasti Holešovic odstartovala už v roce 2012. „Pražská teplárenská letos dokončila dlouhodobý projekt konverze parovodů v Holešovicích, kde postupně vyměnila 25 km tras bez nároku na investiční dotace,“ připomíná výrobní ředitel Roman Koranda. Celkově letos teplárny po celé ČR vyměnily 22 km parních rozvodů, což je nejvíce za posledních 5 let. Modernizace sítí a zařízení významně přispívá k minimalizaci tepelných ztrát a k energetickým úsporám.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik